Συμπτώματα κι αντιμετώπιση ασθενειών διαφόρων καρποφόρων δέντρων

portokalia_01Τα προσβεβλημένα δέντρα  ανάλογα με το είδος της ασθένειας που παρουσιάζουν διάφορες συμπτώματα. Οι ενδεδειγμένοι τρόποι αντιμετώπισης ανάλογο με τον τύπο του δέντρου

(ελιά, εσπεροειδή, βερικοκιά, ροδακινιά-νεκταρινιά και αχλαδια) σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:

ΕΛΙΑ

1. ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ

Προσβάλλει  κυρίως τα φύλλα και προκαλεί φυλλόπτωση, αλλά πολλές φορές και τους ποδίσκους  ταξιανθιών και καρπών και σπανιότερα τους καρπούς και τους τρυφερούς βλαστούς.

Συμπτώματα:

Το κύριο  σύμπτωμα είναι ο σχηματισμός  χαρακτηριστικών κυκλικών κηλίδων («μάτια παγωνιού»), στην πάνω επιφάνεια  των  φύλλων. Αποτέλεσμα της προσβολής  είναι η πρόωρη και έντονη φυλλόπτωση και η εξασθένηση των δένδρων.

Διαπιστώσεις:

Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες προκάλεσαν πρώιμη εξέλιξη των βλαστικών σταδίων.

Για να  πραγματοποιηθεί  νέα μόλυνση, απαιτείται βροχή ή πολύ υψηλή υγρασία. Τα φύλλα που προσβάλλονται την άνοιξη θα αποτελέσουν την πηγή μολυσμάτων για τις φθινοπωρινές μολύνσεις.

Οδηγίες:

Η καταπολέμηση του κυκλοκόνιου βασίζεται σε προληπτικούς ψεκασμούς. Όπου η ασθένεια δημιουργεί πρόβλημα, να γίνει ψεκασμός όταν το μήκος της νέας βλάστησης φτάσει τα 2-5 εκ.

Φυτοπροστ/κά

προϊόντα:

Σημείωση:

Εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα.

Ο ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα και ιδιαίτερα  με βορδιγάλειο πολτό (1%), όταν εφαρμόζεται σε περιόδους υψηλής υγρασίας, προκαλεί πτώση των προσβεβλημένων φύλλων, η οποία είναι επιθυμητή στην αντιμετώπιση της ασθένειας.

 

2. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Η προνύμφη προσβάλλει τα άνθη, τους καρπούς και  τα φύλλα της ελιάς. Οι προνύμφες  της φυλλόβιας γενεάς του εντόμου  εγκαταλείπουν αυτή την εποχή  τις στοές στα φύλλα και  τρέφονται από τη νεαρή βλάστηση.

Οδηγίες:

Οι ζημιές από  το φάγωμα της νεαρής βλάστησης είναι  ελάχιστες .

Δεν συνιστάται καμία επέμβαση αυτή την περίοδο.

 

 

3. ΑΚΑΡΕΑ

Προσβάλλουν τους βλαστούς και τα φύλλα, που εμφανίζουν παραμορφώσεις, και προκαλούν πτώση  των ανθέων και των καρπών, αφού ο σχηματισμός των ταξιανθιών συμπίπτει με τη μέγιστη πληθυσμιακή  τους πυκνότητά.

Διαπιστώσεις:

Υπάρχουν προσβολές σε αρκετούς ελαιώνες. Ο βαθμός προσβολής ποικίλλει ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού και την περιοχή.

Οδηγίες:

Για την αντιμετώπιση τους, σε ελαιώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει επέμβαση πριν την ανθοφορία. Σε περιπτώσεις εντόνων προσβολών η επέμβαση να επαναληφθεί μετά από 2 εβδομάδες.

Φυτοπροστ/κά

προϊόντα:


Θερινά  λάδια .

 

4. ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ

Τόσο  τα τέλεια έντομα όσο και οι ατελείς μορφές (νύμφες) προσβάλλουν τα άνθη της ελιάς και προκαλούν ανθόρροια. Η εκκόλαψη των νεαρών νυμφών γίνεται από το Φεβρουάριο μέχρι τις αρχές Απρίλη. Οι νεαρές νύμφες προτιμούν κάποια ζιζάνια (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, σινάπι, ζοχό, μολόχα, αγριοσέλινο κλπ) τα οποία αν δεν βρουν στον ελαιώνα ανεβαίνουν στα δένδρα. Οι προσβολές ξεκινούν από τα αρχικά στάδια της βλάστησης ως και τις αρχές της άνθισης των ελαιοδένδρων.

Διαπιστώσεις:

Οι προσβολές από το έντομο είναι συνήθως περιοδικές και σποραδικές.

Οδηγίες:

Επειδή η ύπαρξη των ανωτέρω ζιζανίων παίζει σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση της προσβολής από το έντομο, όπου είναι εφικτό, η αυτοφυής βλάστηση να παραμένει στον ελαιώνα μέχρι την απάνθισή της.

Σε ελαιώνες που υπάρχει μικρή ανθοφορία και διαπιστώνεται η ύπαρξη υψηλών πληθυσμών του εντόμου, να γίνει επέμβαση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολυδύναμα εντομοκτόνα γιατί βλάπτουν σοβαρά τα ωφέλιμα και αυξάνουν τους κινδύνους προσβολής από άλλους εχθρούς (λεκάνιο, κοκκοειδή).

Φυτοπροστ/κά  προϊόντα

Θερινά λάδια.

 

Σημειώσεις:

1. Να διαβάζετε  και να εφαρμόζετε πιστά τις  οδηγίες χρήσης που αναγράφονται  στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών  προϊόντων.

 

 

 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1.  ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ

Διαπιστώσεις:

Η βλάστηση έχει ξεκινήσει, καθώς και η έξοδος των νεαρών προνυμφών.

Οδηγίες:

Ψεκασμός συνιστάται κυρίως όπου διαπιστώνεται σημαντική προσβολή (προσβεβλημένοι βλαστοί πάνω από 20%), όπου παρατηρήθηκε αξιόλογη ζημιά από το έντομο το προηγούμενο έτος και μεγάλος αριθμός ωοπλακών στα δέντρα το χειμώνα.

Φυτοπροστ/κά  προϊόντα:

Θερινά λάδια.

 

 

2.ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ

Οδηγίες:

Το έντομο αναπτύσσει πυκνούς πληθυσμούς το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Για το λόγο αυτό, απαιτούνται προσεκτικοί καλλιεργητικοί χειρισμοί που θα περιορίσουν το έντονο δεύτερο κύμα βλάστησης:

  1. Προσεκτικές λιπάνσεις και αποφυγή όψιμων καλοκαιρινών αζωτούχων λιπάνσεων.
  2. Κανονικές αρδεύσεις.

Είναι πολύ σημαντικό η ανοιξιάτικη βλάστηση που είναι η σπουδαιότερη για την παραγωγή, να «ψηθεί» πριν την πλήρη δραστηριοποίηση του εντόμου.

 

3.ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Οδηγίες:

Ισχύουν τα καλλιεργητικά  μέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη.

 

 

4.ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ

Διαπιστώσεις:

Οι προσβολές από το έντομο είναι συνήθως περιοδικές και σποραδικές.

Οδηγίες:

Επειδή η ύπαρξη κάποιων ζιζανίων (βλέπε δελτίο 8/3-3-10) παίζει σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση της προσβολής από το έντομο, όπου είναι εφικτό, η αυτοφυής βλάστηση να παραμένει στον οπωρώνα μέχρι την απάνθισή της.

Σε κτήματα εσπεριδοειδών που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου πάνω στα δένδρα σε υψηλούς πληθυσμούς και η ανθοφορία δεν φαίνεται ικανοποιητική, να γίνει άμεσα επέμβαση.

Φυτοπροστ/κά  προϊόντα

Θερινά λάδια.

 

5.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Προσβάλλει  φύλλα, βλαστούς και καρπούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη χρήση ορισμένων σκευασμάτων (πυρεθρινοειδών, οργανοφωσφορικών) η οποία εντείνει τις προσβολές, λόγω του ότι τα σκευάσματα αυτά επιφέρουν αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων.

Διαπιστώσεις:

Στη νεαρή βλάστηση συνυπάρχουν όλα τα βιολογικά στάδια του κόκκινου τετρανύχου.

Οδηγίες:

Να γίνει επέμβαση σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές (3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων).

Φυτοπροστ/κά

προϊόντα

Aκριναθρίν, Ετοξαζόλ, Κλοφεντεζίν, Πυρινταμπέν (μόνο στην πορτοκαλιά), Σπιροντικλοφέν (σε πορτοκαλιά και λεμονιά), Τεμπουφενπυράντ, Φεναζακουίν, Φενμπουταντίν-οξάιντ, Φενπυροξιμέιτ .

χρήση ενός εκ των Φεναζακουίν , Φενπυροξιμέιτ και Πυρινταμπέν , δεν επιτρέπει τη χρήση των άλλων δύο την ίδια καλλιεργητική περίοδο.

*Κλοφεντεζίν, Σπιροντικλοφέν χρήση μια φορά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

6. ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΜΟΝΙΑ (Aculops pelecasi)

Προσβάλλει  κυρίως τους καρπούς και λιγότερο τα φύλλα και τους βλαστούς των εσπεριδοειδών. Διαχειμάζει ως ενήλικο κάτω από τη βάση του μίσχου του καρπού και στον ομφαλό των ομφαλοφόρων ποικιλιών. Οι καρποί πορτοκαλιών και μανταρινιών αποκτούν τελικά το χρώμα της σκουριάς ενώ των λεμονιών γίνονται αργυρόχρωμοι, με ταυτόχρονη σκλήρυνση του φλοιού.

Οδηγίες:

Σε κτήματα που πέρσι υπήρχαν προσβολές (2-3% προσβεβλημένα φρούτα) να γίνει επέμβαση στη νέα βλάστηση.

Φυτοπροστ/κά

προϊόντα

Φενμπουταντίν οξάιντ, Θερινά λάδια.

 

7.ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ (Eriophyes sheldoni)

Προκαλεί την  παραμόρφωση καρπών, ανθέων και φύλλων κυρίως στη λεμονιά.

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που διαπιστωμένα το άκαρι δημιουργεί έντονες προσβολές να γίνει επέμβαση στη νεαρή βλάστηση.

Φυτοπροστ/κά

προϊόντα

Φενμπουταντίν οξάιντ, Θερινά λάδια . 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Οι χωρίς έλεγχο επεμβάσεις τη χρονική αυτή περίοδο, δημιουργούν προβλήματα στα ωφέλιμα έντομα, τα οποία είναι πολύτιμα για τους άλλους εχθρούς των εσπεριδοειδών (αφίδες, φυλλοκνίστης, αλευρώδης, Ισέρυα, κοκκοειδή).
  2. Στους οπωρώνες, καλό είναι να γίνει ένας προσεκτικός κλαδοκάθαρος, ο οποίος θα δημιουργήσει συνθήκες καλού αερισμού και φωτισμού στα δένδρα και θα μειώσει τις προσβολές από κοκκοειδή, που ευνοούνται από ασφυκτικές συνθήκες αερισμού και φωτισμού.
  3. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

 

Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

1. ΜΟΝΙΛΙΑ

Διαπιστώσεις:

Οι καιρικές συνθήκες του τελευταίου τριημέρου, είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την ασθένεια. Οι πρώιμες και όψιμες ποικιλίες βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευπαθή στις προσβολές.

Οδηγίες:

Άμεση επέμβαση με τη λήψη του δελτίου στις πρώιμες και όψιμες ποικιλίες.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Θειοφανέϊτ- μεθύλ,  Ιπροντιόν, Κάπταν, Μπιτερτανόλ, Ντιθειανόν, Προπικοναζόλ, Προχλοράζ, Συπροντινίλ, Χλωροθαλονίλ.

2. ΚΟΡΥΝΕΟ

Οδηγίες:

Στις πρώιμες και όψιμες ποικιλίες να γίνει επέμβαση στην πτώση των πετάλων.

Φυτοπροστατευ-τικά προϊόντα:

Κάπταν, Μανκοζέμπ, Μπιτερτανόλ, Ντιθειανόν, Χλωροθαλονίλ.

 

 

Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1.ΜΟΝΙΛΙΑ

Οδηγίες:

Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια ξεκινάει από το ροζ μπουμπούκι  και συνεχίζεται μέχρι την πτώση των πετάλων και συνεπώς, αυτό το χρονικό διάστημα τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα. Άμεση επέμβαση στις μεσοπρώιμες και όψιμες ποικιλίες.

Φυτ/κά

προϊόντα:

1. Ροδακινια: Θειοφανέϊτ Μεθύλ, Ιπροντιόν, Κάπταν, Μπιτερτανόλ, Ντιθειανόν,  Προπικοναζόλ, Προχλοράζ (μέχρι την πτώση πετάλων), Συπροκοναζόλ,   Συπροντινίλ, Χλωροθαλονίλ.

>

2. Νεκταρινιά:Θειοφανέϊτ Μεθύλ, Κάπταν, Ιπροντιόν, Ντιθειανόν, Προπικοναζόλ,  Χλωροθαλονίλ..
 


Γ. ΑΧΛΑΔΙΑ

1. ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ

Τα ακμαία θηλυκά ωοτοκούν επάνω στα άνθη της αχλαδιάς (στη βάση του κάλυκα). Οι νεαρές προνύμφες, που εκκολάπτονται σε λίγες μέρες, διεισδύουν στο εσωτερικό των μικρών καρπών απ’ όπου και τρέφονται.

Συμπτώματα:

Οι προσβεβλημένοι νεαροί καρποί παρουσιάζουν παραμορφώσεις, σκοτεινές κηλίδες και τελικά πέφτουν.

Οδηγίες:

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έδειξε ότι σε οπωρώνες που συνήθως υπάρχουν προσβολές, δίνει καλύτερα αποτελέσματα ο προανθικός ψεκασμός με επανάληψή του στην πτώση των πετάλων.

Φυτ/κά προϊόντα:

Δελταμεθρίν,  Φοσμέτ.

 

2. ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΧΛΑΔΙΩΝ (Contarinia pyrivora)

Τα ενήλικα θηλυκά ωοτοκούν μέσα στα κλειστά άνθη πριν ακόμη ανοίξουν (βλαστικό στάδιο Δ3-Ε). Οι νεαρές προνύμφες εκκολάπτονται σε λίγες μέρες και τρέφονται με το εσωτερικό της ωοθήκης.

Συμπτώματα:

Τα προσβεβλημένα καρπίδια είναι μεγαλύτερα από τα απρόσβλητα, συχνά παραμορφωμένα και στη συνέχεια μαυρίζουν και πέφτουν.

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες όπου κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές, συνιστάται ένας ψεκασμός στο στάδιο Δ3-Ε (κλειστά διογκωμένα άνθη πριν ακόμη αυτά ανοίξουν).

Φυτ/κά προϊόντα:

Δελταμεθρίν.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

 

?>
médicament revatio lioresal e lyrica achat amoxil http://www.lesmaisoniales.fr/?...&id=494365 metronidazole ordonnance
topiramate generic problems keflex liquido cephalexin suspension 250 mg bupropion 100 mg dosage cardin mellaril aldactone glucotrol hydrochlorothiazide cephalexin prescription dosage http://bfm.ens-lyon.fr/index.p...rix-france faut il une ordonnance viagra koop kamagra acquistare viagra generico in italia http://bfm.ens-lyon.fr/index.p...e-belgique